همه پوروسی

میشه بگین نظرتون راجع به آدمهایی که خیلی از کارهاشون را طبق آن چیزی که یک حس درونی می نامندش انجام می دهند چیییییییییییست؟؟؟

/ 3 نظر / 6 بازدید

من بگم؟؟؟؟

الهام خانم

سلام شایسته جون من هم به این آدم ها برخوردم نمیتونی بگی کارشون درسته یا نه اما من خیلی وقت ها موافق اینها نیستم