بارون

کاش میشد این هوارو گاز گرفت ،فوق العادست امروز ،فوق العاده !

حیف که فرصت پیاده روی نداشتم .

/ 7 نظر / 6 بازدید
داود خان احمدی

پیاده تا خانه شما آمدم ...تا رد باد را پشت پنجره تان پیدا کنم

سمیرا

خوش به حالت شایسته[نیشخند] جات خالی بود دیروز.

درسته

کاش میشد من تورو گاز بگیرم .

سمیرا

هی شنیدم در موردم چی گفتی. زود بیا عرذ خواهی[چشمک]

سمیرا

نکنه اون تو را گاز گرفته :دی

افشین

[گل][لبخند] ** این را بخوان نه جان من بخوان ** دوستان تا کنون فکر کردید اگر توی خانواده مسیحی یا زرتشتی یا بهایی .... به دنیا آمده بودید چکار میکردید , لابد بخاطر به صلیب کشیده شدن مسیح یا فوت زرتشت بزرگ یا مرگ بهااله سینه زنی یا زجیر زنی میکردید و هر کس یک کلمه چیزی در مورد اینها میگفت شکمش را میدریدید , آره [زبان][خنده][خنده] [لبخند] منتـــــــــــــــــــــظرم بــــــــــــــــــــــــــــــــــدرود [گل]