ایران

درسته عصبانی ام ولی این دلیل نمی شه دلم نخواد که ای  کاش ایرانم توی جام جهانی حضور داشت .

.

.

.

"وطنم ... وطنم... وطنم ..."

شیدن این ترانه و ترانه های مشابه   اشک را به پهنا روی  صورت من جاری مینکه ،هرجا و توی هر شرایط که باشم .

/ 5 نظر / 2 بازدید
سمیرا

بطنم بطنم بطنم فوتبال فوتبال فوتبال اه اه اه

تا دیروز وطن فروش بودی حالا وطن دوست؟به حقه چیزای ندیده

الهام

چی بگم والا چوم دونم.... [سوال]

دکتر رئیسی

سلام-ghazihajat.persianblog.ir

الهام طاهری

http://elham7671.persianblog.ir/