نان و نمک

تو  را دوست دارم چون نان و نمک !

مال من که نیست ،ماله ناظم حکمت ولی این

روزا بد جور به  زبونم میاد شایدم به دلم   !

/ 4 نظر / 4 بازدید
گلدخت

من شدیدا کنجکاو شدم که ببینم تو همون دوست ناز دوران دانشگاهی من هستی یا نه؟ به هر حال از دیدن اسمت تو وبلاگ سمیرا خیلی هیجان زده شدم.