کارایی و اثر بخشی

هنوز نرفتم سر کار

lost میدیدم .

یکی دیگه لباسهامو اتو میکنه و من با لیوان  آب طالبی کنارم ور میرم .

 این چیزها منو راضی نمی کنه. 

بیکاری:

ازش منزجرم .

/ 2 نظر / 2 بازدید
دکتر رئیسی

[خنده][خنده]یکی هم میفرستادی بجات سر کار شاید راضی می شدی[خنده]

الهام

بابا خارجیییییییییی یکی بیاد بادت بزنه البته کولر دارید خسته نشی